"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

ЗА НАС

В нашата работа ние търсим баланса между интересите на работодателя, работника и законите! Ако искате да намерите най-добрия баланс за Вашата дейност в отчитането и заплащането на труда, управлението на персонала, счетоводното отчитане и оптимизиране на данъчната и осигурителна тежест – вероятно ние сме подходящите за Вас партньори!

 

 

Нашата мисия е да обслужваме дейността на организации, които очакват висок професионализъм, безрисково счетоводство, юридическа помощ в дейността и ескпертност в управлението на възнагражденията и на персонала. Ние гарантираме, че спазването на закона винаги ще работи във ваша полза!

 

 

 Във всяка организация хората са най-важният ресурс – те носят най-високата принадена стойност на бизнеса. Ние разбираме тези потребности и работейки с HR мениджърите, успешно създаваме ефективни системи за възнаграждение на труда,  както и програми за ефекткивно намиране и задържане на качествени кадри.

Предлагаме на работодателите оптимални варианти за трудови и осигурителни отношения между тях и служителите така, че да бъде защитен корпоративния интерес, а работниците и служителите да получат сигурност на своето работно място.


   Знаем, че в нашата работа доверието е изключително важно. Както и че гъвкавите решения и промяната дават големи възможности за просперитет и успех. Заедно ще работим за развитието на Вашия бинзес и ще помагаме с експертната си помощ и знанията си във финансовата и правна сфера. 

 

НИЕ ДАВАМЕ СИГУРНОСТ И ГАРАНТИРАМЕ ЗА СВОЯТА РАБОТА, КАТО ПОЕМАМЕ ИЗЦЯЛО РАЗХОДИТЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ВРЕДИ ИЛИ САНКЦИИ, ДОПУСНАТИ ПО НАША ВИНА! 

                                              Вашият успех утре се измерва с направеното днес!

 

През изминалите години членовете на нашия екип са доказали професионализма си, обслужвайки множество проспериращи компании. Някои от тях са: 

"ВМВ" ЕООД                                          "Сигма сис" ЕООД                   "Капител груп" ООД

"Лекс електроника" ООД                        "ЕЛВИ Пи Ди Ер" ЕООД        "Комуейс" ООД

"Вагабонд медия" ЕООД                        "РБСФ" ООД                            "Ник електроникс" ООД      

"Премиер турс" ООД                              МЦ "Пентаграм 2012"             "Севън инвестмънт" ООД

"Америкън спайнъл клиник"                 ТА "Мондел травел"                 "Дива холидейз" ООД

"Куестe" ЕООД                                       "Куантум БГ" ЕООД                 "Лавър трейд" ООД