"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

ЕКИПЪТ

„Прогресив консулт“ ООД е компания, в която работят експерти с дългогодишен опит в областта на трудовото право и социалното осигуряване, счетоводното и данъчно обслужване, юрист и експерт по ЗБУТ. Всеки член на екипа притежава задълбочена теоретична подготовка и дългогодишен практически опит в своята област. Утвърдени професионалисти, с отлични препоръки от много български фирми.
 


Албена Славкова

Управител на „Прогресив консулт“ ООД и съдружник 

mail: a_slavkova@progressive-consult.com 

тел: 0893 419 797

 

 

Илиана Цветкова

Юрисконсулт, съдружник в „Прогресив консулт“ ООД

mail: i_cvetkova@progressive-consult.com

тел: 0896 036 285