Мотивиран персонал-успешен бизнес! Но как?!

За всеки работодател е от голяма важност работниците и служителите да бъдат мотивирани, за да изпълняват съвестно трудовите си задължения и да работят по такъв начин, че да гарантират развитието на организацията. 
Всеки ръководител иска отдадени и лоялни служители и търси различни възможности за постигането на тази цел. Прилагат се различни мотивационни техники и практики – често прилагани в хаотичен порядък и обичайно безрезултатно
Тази статия е за всеки работодател, който разбира важността на персонала за успеха на своята фирма и който е готов да работи за този успех, следвайки устойчиво следните 3 прости правила: 
1. Създайте сигурност на персонала! Това се постига чрез кракти, ясни и прости правила, които работника трябва да следва на работното си място – трябва да са вписани и в длъжностната харектирастика и като отделна заповед, поставена на видно за всички място. Спазването на тези правила ще означава, че работното място на работника е гарантирано. 
2. Създайте перспектива на персонала! В малките фирми не може да се говори за кариерно израстване в краткосрочен план и това е ясно. Не обещавайте неща, които нямате намерение да изпълните. Но можете да очертаете перспектива за повишение на заплатата, за обучения и квалификация, за разширяване на компетенциите. И никога не забравяйте да изпълните в срок обещаното! 
3. Създайте съпричастност на персонала към съдбата на фирмата! Започнете с първата крачка (която често бива пропускана) – започнете да говорите за организацията като обща ценност. „Нашата фирма“, „нашата печалба“, „нашите задължения“. След време ще установите благотворния ефект на тази успешна стратегия – служителите ще започнат да говорят по същия начин и да мислят по този начин – „Нашата фирма“, „нашата печалба“, „нашите задължения“. 
И накрая е най-важното! Не забравяйте, че с персонала се работи всеки ден, последователно и неотклонно следвайки избраната стратегия. Не очаквайте резултати за седмица или месец – резултатите ще дойдат след по-продължителен период, но ще бъдат устойчиви и трайни. 
Ако имате нужда от помощ при изграждане на системи за грижа за персонала, за мотивация или атестация, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим Вашите нужди и подходящите решения за тях. 
От екипа на „Прогресив консулт“

Затвори Менюто