СТАТИИ

МОТИВАЦИЯТА КАТО КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА НА БИЗНЕСА ВИ!

Като работодател Вие разбирате, че развитието и управлението на човешките ресурси във всяка фирма е предпоставка за развитие и растеж.

Искате да запазите добрите си служители? Искате за вас да работят мотивирани и лоялни хора?

Мотивиран персонал-успешен бизнес!

Но как?!

За всеки работодател е от голяма важност работниците и служителите да бъдат мотивирани, за да изпълняват съвестно трудовите си задължения и да работят по такъв начин, че да гарантират развитието на организацията. 

НИЕ ПОКРЕПЯМЕ ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

 По покана на Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло „ на 7 и 8 април 2017 г., в гр. Кюстендил

Възрастта и стажът за пенсиониране се увеличават ОТ НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА!!!

Възрастта и стажът за пенсиониране се увеличават от началото на следващата година – тава е безспорен факт, но законодателят е дал редица възможности за по-ранно пенсиониране на хората…

КАК САМИ ДА РЕГИСТРИРИРАТЕ ФИРМА

Стартирането на собствен бизнес понякога е резултат на спонтанно решение, в други случаи е в следствие на дълго обмисляне и анализиране на икономическата полза.

Затвори Менюто