МОТИВАЦИЯТА КАТО КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА НА БИЗНЕСА ВИ

Като работодател Вие разбирате, че развитието и управлението на човешките ресурси във всяка фирма е предпоставка за развитие и растеж.

Искате да запазите добрите си служители? Искате за вас да работят мотивирани и лоялни хора? Можете да ги направите такива чрез прилагане на реални и оперативни техники за атестация и мотивация на служителите, изготвени от експерти по Управление на човешките ресурси.

Как е възможно да се полезни ние?

1.  Да направим среща, на която да се определи как ще се отрази на финансовите резултати, ако за Вас работи по-мотивиран и/или квалифициран персонал. Срещата е опознавателна и неангажираща и на нея всяка от страните ще представи визия си по УЧР, като в същото време прецени доколко ще има полза от прилагане на техники по УЧР на този етап.

2. В случай, че се постигне съгласие по въпроса, че е във Ваш интерес да се създаде програма за атестация, мотивация и развитие на човешките ресурси – прави се втора среща, на която се определят желаните цели и реални срокове за постигане;

3.  Програмата стартира с документиране на настоящото състояние на наличните човешки ресурси – текучество, удовлетвореност, професионални компетенции, мотивация и други фактори, които могат да бъдат обективно оценени;

4.  Разработва се програма за УЧР за определен договорен период, който не може да е по-кратък от 6 месеца, като всяка конкретна дейност е разписана като последователност, срок и др.

5.  След като изтече определеният период, през който е въведена и приложена изготвената програма се документира постигнатата промяна, като оценката е по същите обективни критерии, които са приложени при стартирането.

 

Ако за Вас е важно да имате добри и удовлетворени служители, не се колебайте да се свържете с екипа на „Прогресив Консулт“ ООД.

 

 

За връзка с нас моля изберете най-удобнията за вас начин:

Затвори Менюто