• Консултации относно право и размер на инвалидна пенсия  и пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • Изготвяне и подаване на документи в НОИ при пенсиониране;
  • Консултации при сключване на трудови договори и прилагането на Кодекса на труда;
  • Консултации, свързани със социалното осигуряване;
  • Консултации при работа в повече от една държава в ЕС;
  • Консултации относно правата на служителя, във връзка с възникнали проблеми с работодателя;
  • Консултации относно право и размер на обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност и майчинство;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица и подаване в НАП;
  • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и декларация образец 6;
  • Следене на движението в данъчно осигурителната сметка и изчистване на задължения;
  • Електронно банкиране на платежни нареждания към бюджета и към доставчици в лева и валута.
Затвори Менюто