"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

мотивация на персонала

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Разбирането на мотивационните стимули, които се прилагат в една организация за повишаване ефективността на персонала не винаги е достатъчно. Необходимо е да се изгради цялостна система, изградена стратегически, която непрекъснато да работи за създаването на ново мислене и ново отношение към труда, към организацията и към развитието на личността. В…