МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Разбирането на мотивационните стимули, които се прилагат в една организация за повишаване ефективността на персонала не винаги е достатъчно. Необходимо е да се изгради цялостна система, изградена стратегически, която непрекъснато да работи за създаването на ново мислене и ново отношение към труда, към организацията и към развитието на личността. В организации, в които преобладават нискоквалифицирания труд и хора с ниско ниво на интелигентност потенциала за прилагане на успешна мотивация е най-голям, защото възможностите за стимулиране и мотивиране са неизчерпаемо много и могат да се прилагат в цялата им пълнота.
Най-простият начин да накараш хората в една организация да бъдат насърчени да работят ефективно е като се проповядват ценности и визии. Дори може да се направи аналог с политиката – именно чрез ценности и визии политиците печелят подкрепа и привързаност на маси от хора. Защо да не го направите със своите служители?

   Относно познатите на всички материални стимули – понякога това може да бъде възможно най-лошото решение, защото ако мисленето на хората не се променя и развива, тогава материалния стимул не се приема като ценност. Ако няма комплексен подход, който е балансиран и правилно изграден ( чрез комплекс от материални, нематериални и психологически средства) – тогава резултатите са неуправляеми. И ако дадат добър резултат – това ще бъде по-скоро резултат на случайност.

    Една добра стимулираща система не демонстрира какви са намеренията, за да се избегне опорочаването на стимула. Популярна е схемата, при която например на банков служител се плаща за сключен договор за кредит – и резултата често е натрупването на много високорискови кредити. Това е един пример за лош стимул. Пример за добър стимул е от  древния Рим, където инженерът на мост е трябвало да стои под дъгата на моста при откриването на построения обект.

    Разумното управление на хора, направено с разумните мерки може да доведе до изключителни резултати – стига ръководството на една организация да разбира необходимостта от такива мерки и професионално и отговорно да ги приложи.

Затвори Менюто