МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Разбирането на мотивационните стимули, които се прилагат в една организация за повишаване ефективността на персонала не винаги е достатъчно. Необходимо е да се изгради цялостна система, изградена стратегически, която непрекъснато…

Continue Reading

Прогесив Консулт

"Прогресив консулт" извършва професионални услуги в сферата на управление на човешките ресурси, администриране на трудови и осигурителни отношения и специализирани консултации за осигуряване съгласно Европейските регламенти на български и чуждестранни…

Continue Reading
Затвори Менюто