"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

Прогесив Консулт

"Прогресив консулт" извършва професионални услуги в сферата на управление на човешките ресурси, администриране на трудови и осигурителни отношения и специализирани консултации за осигуряване съгласно Европейските регламенти на български и чуждестранни лица, комплексно счетоводно обслужване, правни услуги и други финансово-счетоводни консултации. Дейността ни е насочена както към юридически лица (фирми), към упражняващи…

Към лентата с инструменти